בעוד כשעה פחות או יותר הפורום יסגר עד לצאת כיפור-

חזרה לפורום