לוחמים המתגוררים ב"ערי פשע" ישאירו נשקם בבסיס

חזרה לפורום