גם הזמן הוא אמן בתנועה, אם רק מאטים אותו מספיק

חזרה לפורום