03 בינואר 2016 20:51 / סימון אהבתי אחד

מפרץ העיר חיפה

2 תגובות למפרץ העיר חיפה

איזה נוף!! אתה חיפאי לישי?

זוהר רשף במקור כן