31 בדצמבר 2015 21:24/ 2 סימוני אהבתי

הרי הדולמיטים, איטליה

מתוך טיול מרתק לאיטליה

תגובה אחת להרי הדולמיטים, איטליה

מדהים.