30 בדצמבר 2015 23:10 / סימון אהבתי אחד

lettering, logotype - olive

לטרינג- האותיות עבודת יד 😄

תגובה אחת לlettering, logotype - olive

יפה מאוד עדן, מיחצן את הפרי(!) בצורה ברורה, גם הצבעים "חיים", עשית חשק לגמרי