31 בדצמבר 2015 21:31/ 6 סימוני אהבתי

הרי הדולמיטים בשלג, איטליה