27 בדצמבר 2015 19:22 / סימון אהבתי אחד

נהר התמזה בלונדון