27 בדצמבר 2015 19:19 / סימון אהבתי אחד

עכשיו זה שלכת, וזה כל כך דומה, זה כמו עוד חרוז בשרשרת

ליד מקדש דבוד, מדריד