29 ביוני 2017 17:06 / סימון אהבתי אחד

פעם עשינו חתימות

לזכר ימים עברו...

תגובה אחת לפעם עשינו חתימות

ימים טובים ימי החתימות