28 ביולי 2016 20:34 / סימון אהבתי אחד

אימון אילוס', זה ימשיך לנצח כנראה.

ממשיך לנסות, עד שאצליח לשלוט בהכל