01 ביוני 2014 09:01/ 2 סימוני אהבתי

עושה את תל אביב

שמן על בד
50X50 ס"מ למכירה