15 באוקטובר 2014 09:38

טבע דומם

25X35 ס"מ
שמן על בד